Τρυφερό ποιητής με αποσπώμενα μαχαίρια

Έγινε ενημέρωση: 23 Αυγ

Τετάρτης πλέον γενιάς τρυφερό ποιητής με αποσπώμενα μαχαίρια για τον εύκολο καθαρισμό τους χωρίς να χρειάζεται κάποιο κλειδί ειδικό για την αφαίρεση τους.
Ασφαλή ρεύματα για το χειριστή και την αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση διαρροής ρεύματος εάν αυτό προέρχεται από τη μηχανή.


Τριφασικό μοτέρ 1PH και με την τοποθέτηση διπλού μειωτήρα για να μπορεί να τρυφεροποιεί και τα πιο σκληρά κρέατα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε να μαλακώσουμε το κρέας χωρίς την προσθήκη κάποιου στοιχείου στο προϊόν μας ώστε αυτό να μας αλλοιώσει την γεύση του κρέατος

Ανοξείδωτη κατασκευή κατάλληλη για την βιομηχανία του κρέατος με ενσωματωμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνηση της μηχανής στο χώρο της επεξεργασίας τροφίμων


Τριφασικό μοτέρ


Writing a blog is a great way to position yourself as an authority in your field and captivate your readers’ attention. Do you want to improve your site’s SEO ranking? Consider topics that focus on relevant keywords and relate back to your website or business. You can also add hashtags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help visitors search for relevant content.


Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Choose a great image to feature in your post or add a video for extra engagement. Are you ready to get started? Simply create a new post now.

19 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων